Strokovno mnenje

V našem podjetju za naročnika izdelamo tudi strokovno davčno in pravno mnenje v zvezi z vašim problemom, v katerem podrobno razdelamo dejansko in pravno stanje glede na podana dejstva in okoliščine vašega primera, veljavno zakonodajo in vse relevantne predpise ter poslovne običaje, raziščemo sodno prakso, odgovorimo na vaša vprašanja, predstavimo svoja stališča in opombe ali napotke kako postopati, pripravimo potrebne izračune in preglednice, podamo oceno o možnostih, ki so vam na voljo ter pripadajočimi davčnimi in pravnimi posledicami ter tako celovito obdelamo osnovno problematiko, s čimer pripomoremo k lažji, pametnejši in kvalitetnejši rešitvi posameznega problema.

Za stranke izdelamo študijo o transfernih cenah ali študijo tujega davčnega sistema

Izdelava študije o transfernih cenah

Za različne gospodarske družbe izdelamo podrobno in celovito študijo priporočljivih transfernih cen

Izdelava študije davčnega in carinskega sistema tuje države

Danes se vse več podjetij iz različnih razlogov odloča za globalno poslovanje, pri čemer je v zadnjih časih opazen predvsem vstop slovenskih podjetij na trge bližnjega vzhoda, kjer so davčni sistemi popolnoma drugačni od slovenskega, prav tako pa je o teh davčnih sistemih moč najti zelo malo informacij.
Naše podjetje vam na podlagi dolgoletnih delovnih izkušenj v mednarodnih svetovalnih podjetjih pripravi tudi študijo davčnega in carinskega sistema tuje države, vključno z zakonskimi okviri ustanovitve podjetja. Naše dosedanje reference pri pripravi študij tujih davčnih sistemov so povezane med drugim tudi z udeležbo v gospodarskih delegacijah Predsednika vlade RS ali Predsednika Republike Slovenije v tujini. Tako imamo na podlagi dosedanjih gospodarskih delegacij že izdelane študije davčnega in carinskega sistema sledečih držav:

  • Libija,

  • Egipt,

  • Kuvajt in Katar,

  • Kitajska.

Študije so plod raziskovalnega dela v tujini v povezavi s pridobivanjem neposrednih informacij od tujih multinacionalnih revizorskih družb in davčnih korporacij. Še posebej smo ponosni na našo vlogo pri izdelavi celovite študije davčnega in carinskega sistema v Libiji, kjer smo s svojim znanjem pripomogli k čim bolj natančni kalkulaciji davčnih obveznosti pri izdelavi ponudbe naše v tujini zelo uveljavljene gradbene firme SCT d.d., ko je uspešno zaključila pridobivanje več sto milijonskih gradbenih poslov.
Po želji vam po predhodnem dogovoru in posvetovanju sestavimo študijo davčnega in carinskega sistema za državo, kjer imate načrte poslovati v prihodnje in se želite predhodno kvalitetno informirati o davčnih implikacijah poslovanja v tujini. Naše sodelovanje lahko seveda v obojestranskem interesu razširimo tudi v nadaljevanju poslovanja vaše družbe ali podružnice v drugi državi.

Želite več informacij?