Prekrški

Strankam, ki se znajdejo v postopku za prekršek zaradi kršitve določb veljavne zakonodaje, nudimo svetovanje in zastopanje, pripravo pisnega zagovora ali dokaznih predlogov s področja vseh vrst prekrškov (najpogosteje prometnih, pa tudi davčnih, carinskih prekrškov, ki jih izreka finančni organ ali takih, ki jih izrekajo tržni, delovni in drugi inšpektorati).

Želite več informacij?