Pravno svetovanje

Pravno svetovanje nudimo strankam na vseh pravnih področjih, sicer pa smo specializirani predvsem za davčno pravo ter odškodninsko pravo in pa širše področje civilnega prava.

Strankam svetujemo v zvezi z zadevno pravno problematiko, pregledamo relevantno dokumentacijo, proučimo področne predpise in sodno prakso ter po naročilu izdelamo tudi strokovno pravno mnenje.

Pravno svetovanje

Pogodbe & oporoke

Sestava različnih pogodb in oporok za stranke

Odškodnine

Sestava in vlaganje odškodninskih zahtevkov, možnosti poravnave

Prekrški

Zastopanje v postopkih pred različnimi prekrškovnimi organi

Izvršba & stečaj

Vlaganje izvršbe v izvršilnih postopkih ter zastopanje