Pravno svetovanje

Pravno svetovanje nudimo strankam na vseh pravnih področjih, sicer pa smo specializirani predvsem za davčno pravo ter odškodninsko pravo in pa širše področje civilnega prava.

Strankam svetujemo v zvezi z zadevno pravno problematiko, pregledamo relevantno dokumentacijo, proučimo področne predpise in sodno prakso ter po naročilu izdelamo tudi strokovno pravno mnenje.

Pravno svetovanje

Prekarno delo

Varstvo pravic delavcev, ki delo opravljajo preko podjemnih pogodb ali s.p. – ugotovitev delovnega razmerja ZA NAZAJ

Evropske pritožbe

Svetovanje pri vlaganju pritožb na evropsko sodišče

Pogodbe & oporoke

Sestava različnih pogodb in oporok za stranke

Odškodnine

Sestava in vlaganje odškodninskih zahtevkov, možnosti poravnave

Prekrški

Zastopanje v postopkih pred različnimi prekrškovnimi organi

Izvršba & stečaj

Vlaganje izvršbe v izvršilnih postopkih ter zastopanje