Pogodbe & oporoke

Za naše stranke sestavljamo vse vrste pogodb in tudi oporoke, kar daje vašim pravicam in obveznostim, ki izvirajo iz njih, tudi večjo težo ter varstvo pred zlorabami ali oškodovanjem. Skozi dolgoletne izkušnje na področju pogodbenega prava smo za stranke najpogosteje sestavljali ali pregledovali in dopolnili:

  • prodajno pogodbo
  • darilno pogodbo
  • pogodbo o zaposlitvi
  • pogodbe s področja stvarnega prava (ustanovitev služnosti, užitka, zastavnih pravic…)
  • podjemne pogodbe, pogodbe o mandatu…
  • gradbene pogodbe

Pridobimo tudi ažuren izpisek iz zemljiške knjige ali iz evidenc Geodetske uprave Republike Slovenije (GURS), potrdilo o namenski rabi zemljišč in ostalo potrebno dokumentacijo za uspešno sklepanje in realizacijo stvarnopravnih pogodb.

Ker ima podpis nekaterih pogodb lahko tudi določene učinke na davčnem področju, oz. t.i. davčne posledice, v okviru našega davčnega svetovanja poskrbimo, da ste pravočasno informirani tudi o svojih (potencialnih) obveznostih do Finančne uprave Republike Slovenije (FURS), predvsem v zvezi z oddajo napovedi za odmero davka (kot na primer pri prodaji nepremičnin, pri kateri je potrebno poleg davka od prodaje pomisliti tudi na morebitni kapitalski dobiček), pri čemer lahko za stranko po želji tudi v celoti uredimo vse potrebno pri pristojnem finančnem uradu na podlagi izkazanega pooblastila, vam pripravimo informativni izračun vaših davčnih obveznosti, uredimo formalnosti pri notarju ali angažiramo cenilca.

Želite več informacij?