Obdavčitev športnikov

Športni uspehi in z njimi povezani dohodki ter nagrade včasih po nepotrebnem za sabo potegnejo (neugodne) davčne posledice, čemur pa bi se ob pravočasnem ukrepanju in ob strokovnem davčnem svetovanju lahko izognili.

Športniki so specifična skupina davčnih zavezancev predvsem s tega vidika, da nemalokrat naivno zaupajo vse svoje finančne, pravne in podobne skrbi osebam (recimo menedžerjem), ki so na tem področju laiki in iz nevednosti ali malomarnosti povzročijo športniku (materialno, pa tudi nematerialno) škodo ali pa športnike celo zavestno izkoriščajo, zavajajo, za doseganje svoje lastne premoženjske koristi.

Vrhunski športniki ves svoj čas in energijo vlagajo v športne uspehe, zato se zelo težko ukvarjajo še s formalnostmi in »papirologijo«, ki jo naivno zaupajo včasih napačnim osebam.

V našem podjetju si prizadevamo za ozaveščanje športnikov ter jim nudimo strokoven, specializiran ter uspešen »support« na širšem pravnem in davčnem področju, tako za preventivno svetovanje, kot tudi v že začetih postopkih.

Svoje znanje in izkušnje s področja obdavčitve športnikov smo strnili tudi v priročniku »Miselnost zmagovalcev«, ki je delo mnogih soavtorjev (Miha Urek in ekipa Play Smart), strokovnjakov z različnih področij. Preberite si naš prispevek, ki je objavljen v 9. poglavju z naslovom »Davki v življenju športnikov«.

Želite več informacij?