Izvršba & stečaj

Za stranke vlagamo izvršbe zoper njihove dolžnike ali ugovore zoper izvršbo, kadar so sami domnevni dolžniki in jih zastopamo skozi celotni izvršilni postopek. Ker se je tudi postopek izvršbe digitaliziral, strankam pomagamo in svetujemo pri uporabi portala e-sodstvo, oziroma pri postopku e-izvršbe.

V primeru, ko stranka ni prepričana, ali je sploh smotrno začeti izvršilni postopek zoper njenega dolžnika, lahko iz ustreznih evidenc pridobimo ažurne podatke o premoženjski in pravni situaciji dolžnika (morebitno lastništvo nepremičnin ali premičnin, podatki o blokadah na TRR, že začeti insolvenčni ali sodni postopki zoper dolžnika) in na njihovi podlagi za stranko pripravimo oceno stroškovne učinkovitosti postopka.

Strankino terjatev prijavimo v stečajni postopek ali postopek prisilne poravnave ter spremljamo potek le-tega ali ustrezno svetujemo na področju insolventnega prava v strankini konkretni zadevi.

Želite več informacij?