Davčno svetovanje

Kot je rekel že Benjamin Franklin, so le smrt in davki zares gotovi, oziroma neizbežni.

»In this world nothing can be said to be certain, except death and taxes.« – Benjamin Franklin in a letter to Jean-Baptiste Leroy, 1789

V našem podjetju strokovno & uspešno vnašamo red v davčni kaos zavezancev.

Ukvarjamo se s pravnim & davčnim svetovanjem.

Kot aktivni član Zbornice davčnih svetovalcev s pridobljeno licenco davčnega svetovalca, našim strankam nudimo strokovno svetovanje na širšem področju davčnega prava, zastopanje v davčnih postopkih, izdelavo študij in strokovnih mnenj ter organiziramo izobraževalne seminarje in predavanja na temo aktualne davčne problematike. Glede na dinamiko uvajanja sprememb davčne zakonodaje, vsakodnevno izpopolnjujemo svoje znanje, s čimer strankam poleg zaupne obravnave zagotavljamo strokovnost in uspešnost pri razreševanju davčnopravnih problemov.

Nudimo preventivno davčno svetovanje z naslednjih področij:

 • Dohodnina

 • Davek na dodano vrednost

 • Davek od dohodkov pravnih oseb

 • Davek na dedovanje in darila

 • Transferne cene

 • Mednarodna obdavčitev

 • Davčni postopek na I. in II. stopnji

 • Vlaganje samoprijave, obnove postopka

Specializirali smo se predvsem za storitve s področja:

 • Zastopanje v davčnih postopkih (davčno inšpekcijski nadzor – DIN, davčne napovedi, ureditev spremembe vpisa v davčni register, vložitev samoprijave, obnova postopka, pritožbeni postopek…)
 • Zastopanje v posebnem ugotovitvenem postopku po 65.a členu ZDavP-2 (t.i. »prirast premoženja«, »nepojasnjen vir dohodka«, »70% obdavčitev«)

 • Ureditev davčno rezidentskega statusa ali statusa nerezidenta RS (svetovanje glede obveznosti pred/po odhodu na delo v tujino, priprava vlog, zbiranje dokazil…)

 • Obdavčitev športnikov (ustrezna registracija, informiranje o davčnih obveznostih, pregled in priprava pogodb, preverjanje poravnanih obveznosti s strani klubov…)

 • Odbitek DDV (poznavanje slovenske in evropske sodne prakse, svetovanje&zastopanje, razkrivanje »missingtraderjev«, informiranje o obveznostih zavezancev)

 • Izdelava strokovnega mnenja ali študije (strokovna in celostna obravnava konkretiziranega davčnega problema v davčnem in pravnem mnenju, priprava študije o transfernih cenah)

Davčno svetovanje

Zastopanje in davčno svetovanje v vseh davčnih postopkih

Davčni postopki

Zastopanje in davčno svetovanje v vseh davčnih postopkih

Prirast premoženja

Postopek po 68.a členu ZDavP-2 zaradi odmere davka od nenapovedanih dohodkov

Davčno rezidenstvo

Ureditev statusa slovenskega davčnega (ne)rezidenta v izogib dvojnega obdavčevanja

Obdavčitev športnikov

Specializirano svetovanje in zastopanje športnikov na pravnem in davčnem področju

Odbitek DDV

Uveljavljanje pravice do odbitka, poračuna vstopnega DDV

Strokovno mnenje

Izdelava strokovnega pravnega in davčnega mnenja, študije…