Davčno rezidentstvo

Vse več Slovencev se odpravlja na delo v tujino, zaradi česar moramo ločiti med dvema situacijama:

  • Pri prvi situaciji oseba zgolj zaradi opravljanja službe občasno ali vsakodnevno zapušča Slovenijo zaradi dela v tuji državi. Takega posameznika se obravnava kot (čezmejnega) migranta, kar določajo in urejajo posebni predpisi, deležen pa je tudi določenih (davčnih) ugodnosti
  • Pri drugi pa se oseba odloči zapustiti Slovenijo za stalno ali pa vsaj za daljše obdobje, pri čemer vse svoje življenjske interese (osebne in ekonomske) prenese v tujo državo, v Slovenijo se vrača zelo poredko, zgolj na obiske. Za takega posameznika je priporočljivo, da že vnaprej uredi svoj davčno rezidentski status, v izogib dvojnega obdavčevanja. V našem podjetju smo specializirani za pripravo popolne vloge za pridobitev statusa »davčnega nerezidenta«, skupaj s pripravo ustreznih dokazil, ki jih v strankinem imenu vložimo na pristojni finančni urad.

Želite več informacij?