Davčni postopki

Davčni postopek je v osnovi upravni postopek, ki ga v splošnem ureja Zakon o upravnem postopku (ZUP), podrobneje pa področni specialni Zakon o davčnem postopku (ZDavP-2), po določbah in načelih katerega bi naj potekal vsak davčni postopek. Naše stranke kot pooblaščenci zastopamo v vsakršnem davčnem postopku, od prijave spremembe v davčni register, oddaje davčne napovedi, ureditve davčno rezidentskega statusa, do zahtevnejšega zastopanja v postopkih DIN (davčno inšpekcijski nadzor), vlaganja samoprijave, obnove postopka ali prijave premoženja, davčne izvršbe, pritožbenega postopka in vlaganja upravnega spora.

Davčno inšpekcijski nadzor

Postopek DIN se začne z »najavo« inšpektorja in sklepom o uradnem začetku postopka davčno inšpekcijskega nadzora, nadaljuje z inšpiciranjem zavezanca ter zaključi z odločbo.

Zato je ključnega pomena čim zgodnejša vključitev pravnega in davčnega svetovalca v sam postopek, in sicer kot pooblaščenca davčnega zavezanca v postopku DIN, saj vsaka sprememba področne zakonodaje in pravilnikov prinaša s sabo krčenje pravic zavezancev. To je očitno predvsem v ugotovitvenem postopku ter z vidika dokazovanja (predlaganje dokazov možno le do izdaje zapisnika, neupoštevanje predlaganih dokazov), saj je celotno dokazno breme zgolj na davčnem zavezancu, pri čemer lahko hitro pride do prekluzije dokazov.

Ker je za laika lahko nepoznavanje prava ter pomanjkanje izkušenj škodljivo, sta strokovna pomoč in zastopanje v postopku lahko odločilnega pomena, predvsem pa tudi »cenejša« od morebitnih (nepotrebnih?) visokih davčnih obveznostih – najdražji pa, kot pravijo, je davek na neumnost.

Želite več informacij?