˝Strokovno in uspešno

vnašamo red v davčni kaos zavezancev.˝

-Darko Končan, davčni svetovalec, z licenco ZDSS

031/326-010info@svetuj.si

Kripto davki

Svetovanje glede pričakovane obdavčitve pri pretvorbi kripto zaslužkov v realno valuto oziroma premoženje

Davčno svetovanje

 

Zastopanje in davčno svetovanje v vseh davčnih postopkih

Davčni postopki

Zastopanje in davčno svetovanje v vseh davčnih postopkih

Prirast premoženja

Postopek po 68.a členu ZDavP-2 zaradi odmere davka od nenapovedanih dohodkov

Davčno rezidenstvo

Ureditev statusa slovenskega davčnega (ne)rezidenta v izogib dvojnega obdavčevanja

Obdavčitev športnikov

Specializirano svetovanje in zastopanje športnikov na pravnem in davčnem področju

Odbitek DDV

Uveljavljanje pravice do odbitka, poračuna vstopnega DDV

Strokovno mnenje

Izdelava strokovnega pravnega in davčnega mnenja, študije…

Pravno svetovanje

 

Prekarno delo

Varstvo pravic delavcev, ki delo opravljajo preko podjemnih pogodb ali s.p. – ugotovitev delovnega razmerja ZA NAZAJ

Evropske pritožbe

Svetovanje pri vlaganju pritožb na evropsko sodišče

Pogodbe & oporoke

Sestava različnih pogodb in oporok za stranke

Odškodnine

Sestava in vlaganje odškodninskih zahtevkov, možnosti poravnave

Prekrški

Zastopanje v postopkih pred različnimi prekrškovnimi organi

Izvršba & stečaj

Vlaganje izvršbe v izvršilnih postopkih ter zastopanje